Velkommen til Hof Sykkelklubb

574557_10152068974880313_1809885553_n

Situasjon Hof Sykkelklubb

På grunn av at det ikke har kommet inn forslag om nye medlemmer til styret eller til videre drift av klubben, vil styret under punkt 6 på dagsorden vil styret fremme forslag om at klubben legges ned.  Dette var eneste sak på medlemsmøtet 3.mars hvor det kun møtte 2 medlemmer i tillegg til 4 fra  styret. De fremmøtte var enig i forslaget.

Det ble videre enighet om at klubbens penger gis som en gave til Hof idrettslag. Bakgrunnen for dette er at veldig mange av de betalende medlemmene i det siste året også er medlemmer i Hof idrettslag. Vårt forslag er at pengene går til arrangørene av Hof toppers som bidrag til innkjøp av et nytt  og mer moderne tidtakerdystem  enn det som benyttes i dag.

Dette vedtaket må avgjøres på et årsmøte, og dette er nå utsatt på ubestemt tid pga. Covid-19 pandemi.

Det vil bli sendt ut ny innkalling når situasjonen er klar for dette.