Innkalling årsmøte 2017

Innkalling årsmøte 2017

Til Medlemmer i Hof Sykkelklubb

Sakliste årsmøtet 2017

Sted: Hof Herredshus, torsdag 6 april kl 1900

Sakliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsberetning.
  5. Behandle idrettslagets regnskap
  6. Behandle forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta idrettslagets budsjett.
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 2. Foreta følgende valg:
 3. a) Leder
  b) Nestleder og styremedlem
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  d) 2 revisorer
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
  f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Valgkomite trenger kandidater til leder og nestleder, og medlemmer vil bli kontaktet av valgkomiteen som består av Helle og Håkon. Ta gjerne kontakt med dem, dersom dere har lyst selv eller har forslag til kandidater. Håkon 91325120, Helle 98250627

 

 

– Årsberetning og regnskap legges frem på årsmøtet.

Med vennlig hilsen Styret