Vår visjon – Vi sykler for et godt lokalmiljø

Vi sykler for et godt lokalmiljø.

Dette betyr at vi vil gi et tilbud til:

Mosjonister som ønsker å sykle sammen med andre, vi satser på å ha tilbud til 3 grupper.

Gruppe 1, supermosjonisten med ambisjoner på ritt og trening.

Gruppe 2, mosjonister med forkus på den faste gode treningen, og på ritt er det først og fremst gjennomføring og alle til mål som er viktig.

Gruppe 3, mosjonister med fokus på tur og det sosiale.

Sykkelklubben vil etter beste evne legge til rette for alle som ønsker å satse på aktive ritt, og utvalgte turritt som kan variere fra år til år. 

Dette gjelder både landevei og terreng. Vi har egen terrengløype som er etablert og denne ønsker vi å forbedre og på sikt bruke aktivt i rekruttering av unge. 

Så enten du har ambisjoner om plasseringer i ritt eller bare ønsker å ha noen å trene med så er 
du velkommen til Hof Sykkelklubb.